Literatura

Zdeněk Lenhart 8.12.2000

Alešin V.M.: Karta v sportivnom orientirovanii, Fizkultura i sport, Moskva, 1983
Autorský zákon - č.35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
Beazley, M.: Anatomie Země, Albatros, Praha, 1981
Belmas G.: La photogrammetrie, Bakken&Helgesen, Spikestad, 1980
Bobek Josef: OB mapy, metodický dopis, SOB ČÚV ČSTV Praha, 1982
Čejka Vladimír: Vytváření účelových map pro orientační běh, ÚV ČSTV Praha, 1976
Hojovec, V. a kol.: Kartografie, Geodetický a kartografický podnik, Praha, 1987
Honzová Marie: Tvorba mapy pro orientační běh..., diplomová práce, Přírodovědecká Fakulta ostravské university, Ostrava, 1997
Instructor's kit for O-mapping courses, http://lazarus.elte.hu/mc/ik/ik-start.htm
Kaucký Stanislav: Ruský družicový navigační systém GLONASS, http://www.army.cz/noviny/rusdr.htm (14.11.2000)
Kladiva, E.: Dobrá správa o GPS, Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti, Prešov, XXXI:2 (2000)
Kolektiv: 30 let OB, SOB ČÚV ČSTV, Praha, 1980, zejména Zdeněk Lenhart: Mapa - naše hřiště
Kolektiv: 50 let OB v ČR, ČSOB, Praha, 2000, zejména Zdeněk Lenhart: Mapy, mapy, mapy
Kolektiv: Mapová príručka, SZOŠ, Bratislava, 1999
Kolektiv: Mapové materiály pro orientační sport, Metodický dopis č.6, ČSTV, Praha, 1969
Kolektiv: Orienteringsidretten i Norge gjenom 90 ar, Norges Orienteringsforbund, 1987 (historie OB)
Kolektiv: Tvorba map pro orientační běh, Metodický dopis č.9, ČSOB 1970 (překlad materiálu IOF)
Krajča Václav a kolektiv: Metodický dopis o zajišťování a přípravě map pro orientační běh, ČSOB, Praha, 1972
Lesní zákon - č. 289/1995 Sb.
Mapy pro orientační běh, mezinárodní norma IOF, ČSOB, 1992 (překlad materiálu IOF 1990)
Nagy Juraj: Roky medzi kontrolami, SZOB, 1991
Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů, GEOinfo 1/1998 a 3/1998
Schenk, J.: Geodézie, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1995
Schenk, J.: Kartografie, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1997
Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB, ČSOB Praha, 1997
Steinegger Hans: Getting started with OCAD for Windows 95/NT, Version 6.0, Baar, 1996
Steinegger Hans: Getting started with OCAD 7, Baar, 1999
Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
Zeměměřický zákon - č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ...