Layout

Dva dny, podle množství a náročnosti reklam méně nebo více.

Reklamy je vhodné připravovat s předstihem a do zásoby jako samostatné soubory ocd. Obvyklé je originál naskenovat a v OCADu obkreslit. Někdy se podaří získat a importovat logo ze souboru dxf, nebo z Adobe Illustratoru. Podobně lze mít v samostatném souboru kostru tirážních údajů, legendu (mapový klíč). Mapová rada možná vytvoří a na Internetu nabídne polotovary.

Předem si lze připravit i situační mapku, rámeček, nadpisy. Předem vyžádat od oblastního kartografa evidenční číslo do tiráže.

Tyto malé soubory lze zmenšit či zvětšit (stretch) a importovat na vhodné místo. Při změnách velikosti pozor na to, že texty si zachovávají původní velikost! Je tedy nutno buď přepnout písmo na menší, popř. text převést do grafiky.

Pokud budete do tiskárny, resp. DTP studia dávat některé reklamy v jiné podobě, než zakomponované v jediném ocd souboru, tak si předem dobře domluvte, zda to bude v podobě negativu, diapozitivu, pozitivu (kresby, tisku) na papíře, nebo v jakém formátu souboru.