Podklady

Dva týdny.

Na pořízení fotogrammetrie můžete počítat půl roku a desítky tisíc, ale běžné je okopírovat starou mapu, to lze za minutu a desetikorunu. Nepodceňujte to však. Hned po volbě prostoru si pořiďte všechny dostupné podklady (u nás ZM10, SMO5, porostovou mapu, katastrální mapu, ortofotomapu, starou OB mapu), upravte je do mapovacího měřítka, otestujte měřením v terénu jejich přesnost a případně je zkombinujte. Buď zkopírováním, nebo překreslením. Podrobněji v kapitole 3. Příprava podkladů. Mapování na špatném podkladě je sice výzva a dobrodružství, ale investice do dobrého podkladu se vrátí v rychlosti práce a kvalitě výsledku.