Souhlas vlastníků, povolení

Tři měsíce úředničiny.

Nemá smysl mapovat prostor, kde pak někdo zakáže závody uspořádat. Závody mohou překazit vlastníci pozemků (lesa), správa chráněné krajinné oblasti či národního parku, případně myslivci, armáda, policie. Jako naprosté minimum musíte všude mít písemný souhlas vlastníků. Podrobnosti najdete v kapitole 9. Legislativa.

Samotné mapování žádné zvláštní povolení nevyžaduje. S výjimkou rezervací a hlídaných pozemků je možné chodit kdekoliv a kreslit si cokoliv. Je však velmi užitečné už při vyjednávání souhlasu k závodům zmínit i mapování. Mapař by pak vždy měl mít u sebe papír zhruba tohoto obsahu:

Svaz orientačního běhu pověřil Josefa Čmuchala, rodné číslo 123456/7890, kartografickými pracemi na mapě pro orientační běh v prostoru Horní Dolní - Přední Zadní. Příslušné obecní úřady (správa národního parku, vojenského újezdu, mysliveckého sdružení) jsou informovány. Podrobnosti lze získat na tel.č. 12345678. Za místní klub OB Jan Bafuňář, předseda.

Toto Pověření (Bestätigung, Permission, Autorisation d' acces, apod.) je nutno mít v pohotovostní poloze a spolu s pasem rychle tasit na každého domorodce zejména při mapování v cizojazyčné cizině. Razítko radnice a podpis starosty leckdy otvírá zavřené dveře, v zahraničí bývají běžné i schůzky na radnici s pořadateli závodů, místními autoritami a médii. Pro mapaře je často užitečné i povolení k vjezdu autem na lesní komunikace, v případě dobré spolupráce dokonce i zapůjčené klíče od zamčených závor.