Volba prostoru

Jeden večer plus jeden den na seznamovací návštěvu. Nebo taky mnoho večerů a mnoho dní.

Nikdy není příliš brzo na úvahy o budoucích závodech a prostorech pro ně. Pro vrcholné závody musí kontrolor IOF mít hotovou mapu rok před závodem, prostor musí schválit dva roky před závodem. V tu dobu už musíme mít souhlas vlastníků apod., takže zvolit prostor tři roky předem není až takové přehánění. Při volbě musíme zvážit zajímavost a náročnost terénu, typ závodu, umístění startu a cíle, parkování, centrum závodu. Uvážit je třeba dopravní vzdálenosti, možnosti a ceny dopravy a ubytování závodníků, zázemí. Velikost prostoru souvisí nejen s vedením tratí, ale i s náklady na mapování, dopravu a ubytování mapařů.

S bohatým sponzorem a dostatečným předstihem můžeme plánovat velký atraktivní prostor. S prázdnou kapsou a na poslední chvíli je nutno se smířit jen s maličkým lesíkem, s bolestnou závislostí na dobré vůli, zdraví a odpovědnosti narychlo uprošených mapařů. Naštěstí elektronické ražení umožňuje namotat tratě i na pětníku.

Výběr prostoru regulují Závazná pravidla ČSOB pro hospodaření s prostory v OB, jsou součástí Směrnic pro tvorbu a evidenci map ČSOB, vydaných 1997. Pro vyšší soutěže stanovují nutnost výběrového řízení, nižší soutěže jsou v pravomoci oblastí, resp. oblastních kartografů.