Smlouva

Dva týdny.

Pokud děláme mapu pro vlastní oddíl a jde víceméně jen o dobrý skutek za symbolickou odměnu, tak se klidně obejdeme bez papírů. Při práci pro někoho jiného a za odměnu je pro obě strany dobré uzavřít písemnou smlouvu. I kdyby byla po právní stránce neobhájitelná, je lepší než jen slepá důvěra a nevyslovená přání. U profesionálních kartografů je korektní smlouva nebo objednávka samozřejmostí.

Tyto záležitosti se řídí Obchodním zákoníkem. Podrobnosti v kapitole 9. Legislativa. Dokument by měl obsahovat alespoň tyto sjednané údaje:

Závěrečné vyrovnání a uzavření by pak mělo také mít odpovídající formu. Dodací list potvrzený zadavatelem, faktura, ...