GIS

Geografické informační systémy (GIS) patří mezi moderní informační technologie. Umožňují vyjádřit a popsat objekty a procesy reálného světa ve formě map, tabulek, grafů, textů, databází, leteckých či družicových snímků, obrázků a dalších vyjadřovacích způsobů, přičemž dokáží všechny tyto informace integrovat v jediném prostředí. Přívlastek geografické naznačuje, že tyto systémy dokážou prostorově lokalizovat objekty reality čili přiřadit jim souřadnice ve zvoleném souřadnicovém systému. Všechny formy informací o objektech či procesech označujeme jako data. Jestliže tato data obsahují rovněž tématické informace s údaji o poloze, pak hovoříme o prostorových datech. Základními rysy GIS je práce s prostorovými daty a schopnost tato data analyzovat. To znamená, že ze znalosti vztahů mezi sousedními objekty se pomocí speciálních operací vyvozují kvalitativně nové informace ve formě dat. Příkladem takových analýz mohou být řešení úloh typu "najdi nejkratší cestu mezi městy A a B, nebo "kolik čerpacích stanic je v dosahu 10 km od daného místa?".

Právě s využitím technologií GIS se připravují aplikace na Internetu, které ocení snad každý orientační běžec či příznivec. Umožní zobrazit např. centrum hledaného závodu na podrobné mapě, kterou si bude moci zájemce vytisknout. Další aplikací pak bude zpřístupnění Archívu map se zobrazením v podrobné lokalizační mapě a bohatými vyhledávacími funkcemi podle různých kritérií.