Postup mapovacích prací

Výchozí stav s podkladovou základní mapou
Měření polygonů
Polygony po vyrovnání
Rozměřené výšky
Konstrukce vrstevnic a plošné mapování

nahoru