Využití ortofotomapy a fotogrammetrie

ortofotomapa
1 : 10 000
fotogrammetrie
1 : 7 500
lesní originál
1 : 7 500
výsledná mapa
1 : 15 000
 
 

nahoru