Písma

Při práci s počítačem lze používat nepřebernou řadu druhů - fontů písma. Volbu správného typu písma ovlivňuje několik základních charakteristik. V prvé řadě je třeba myslet na to, pro jaký účel a pro koho je psaný text určen.

Strohý typ písma zvolíme pro technické součásti layoutu mapy, jako je tiráž, popisy měřítka, ekvidistance, apod. Zde je prvotním zájmem dobrá čitelnost. Proto volíme spíše technické a dobře čitelné typy písma.

Jiný typ písma můžeme zvolit pro grafické prvky layoutu, jako jsou název mapy, loga a reklamy. Zde záleží hlavně na vkusu zpracovatele. V současnosti, kdy může každý zpracovat layout mapy na svém počítači a kdy sada fontů písma je pouze záležitostí nákupu a instalace, jsou v tomto směru možnosti v podstatě neomezené.

Profesionální grafici však vždy ctí určité zásady a pravidla. Nebudu se jimi zde zabývat neboť bychom se tím dostali příliš daleko od problematiky map pro OB. Zmiňuji je jen proto, že bude asi vždy znatelný rozdíl mezi prací odborníka grafika a prací laika, byť nadšeného. Proto, pokud chcete svoji mapu vyšperkovat jako grafické dílo, obraťte se raději na odborníka. Naopak zase je pravdou, že řada zkušených kartografů si vypracuje svůj, leckdy i strohý, ale vyvážený, grafický styl a ten si drží celou dobu své tvorby. V některých zemích, např. ve Švýcarsku, v Rakousku, ve Švédsku existuje zavedený styl úpravy map pro OB, který funguje jako určitá norma a výjimky jsou poměrně vzácné.

Alespoň pro základní seznámení několik pojmů o písmech. Nejoblíbenější třídění je jistě zjednodušené označení písem na patková - serifová (např. font Nimbu Rom DEE) a bezpatková - bezserifová (např. font Arial). Podrobněji se dělí písma podle kresby písmového znaku na několik skupin:

Každé písmo může být ještě v několika variantách: základní, tučné, skloněné (kurzíva či italika) apod. Používá se pro zvýraznění pasáží v textu.

nahoru