Autoři

Všichni jsou orienťáci z přesvědčení, každý hodně závodil, hodně mapoval, podílel se na desítkách map v ČR i v zahraničí, představuje to stovky zmapovaných kilometrů. Jen jediný vystudoval kartografii.

Zdeněk Lenhart (Medvěd), Brno, *1948, Studium matematiky na universitě v Brně, programátor v PVT a od r.1987 v Moravském zemském muzeu. OB od r.1961, v období 1969-1981 reprezentant (5x MS), první mapa 1969, mapoval ve Švédsku, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, na Slovensku a v Israeli, autor metodických spisků Stavba trati, Taktika a technika, aj. Vytvořil a udržuje archiv českých map OB. Vedl redakci této příručky.

Bob Háj, Zlín, *1956 Jihlava, Vysoká škola zemědělská v Brně, letecký dispečer v zemědělství, dálkový průzkum Země - Výzkumný ústav zemědělský, spoluzakladatel kartografického nakladatelství SHOCart (Šumbera-Háj orienteering cartography, 1990), v letech 1975-84 v elitě, první mapa 1975, mnoho map ve Francii, ve Švýcarsku a Rakousku. Nakreslil většinu obrázků v této příručce.

Jan Langr, Rychnov nad Kněžnou, *1967, Pedagogická fakulta v Hradci Králové, aprobace matematika-fyzika, od r. 1995 projektant GIS v T-Mapy Hradec Králové, OB od r.1973, první mapa 1983, mapoval ve Španělsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku a Číně, majitel firmy Kartstudio (1992), od roku 1996 předseda Mapové rady ČSOB.

Jiří Šumbera (Šumák), Zlín, *1955, Vysoká škola zemědělská v Brně, fakulta lesnická, spoluzakladatel SHOCart (1990), v letech 1975-81 v elitě, první mapa 1975, mnoho map ve Francii, další ve Švýcarsku, Číně a na Slovensku.