Úvodní slovo

Zdeněk Lenhart, 8.12.2000

Toto je základní česká příručka o tvorbě map pro orientační běh. Měla by být i ve formě CD, obohacená o mnohé ukázky a kresličské pomůcky. Měla by být dostupná i v tištěné podobě.

Příručka je určena zejména začínajícím mapařům amatérům, kteří chtějí prospět OB tím, že zmapují kilometr lesa nebo školní dvůr. Nepředpokládáme nic víc, než základní závodnickou zkušenost, základní školní vzdělání, základní znalost práce s počítačem. Pro takové čtenáře je určen základní text psaný větším písmem. Odborníci v něm jistě najdou, a budou doufejme tolerovat, určitá zjednodušení.

Pro pokročilé mapaře jsou určeny rozšiřující kapitolky psané drobným písmem. Nebudete-li na ně mít chuť nebo čas, nebudete-li jim rozumět, můžete je s klidem přeskakovat.

Příručka je kolektivním dílem. Ne vždy se všichni shodli. Odlišné názory nebyly umlčeny, ale jsou zde uvedeny kurzívou, stejně jako obsáhlejší citáty odjinud.

Kapitoly nejsou číslovány jako v tištěné formě, ale člěnění zůstalo stejné. Na závěr je rejstřík s odkazy na nejdůležitější pojmy.

Kapitoly jsou řazeny tak, že na počátku najdete kapitoly "praktické" potřebné pro každého, (Vybavení, Příprava podkladů, Mapování, Kreslení), pak teprve navazují kapitoly pro pokročilé a zvídavé (Harmonogram, Tisk, Kartografie, Legislativa, Historie), a na konci zůstaly různé přílohy (Index, Adresář, Literatura, a zejména mapový klíč).

Základním dokumentem pro mapaře je ISOM (International Specification for Orienteering Maps) vydaný IOF (International Orienteering Federation), naposledy ve verzi ISOM 2000 platné od ledna 2001. Jeho český překlad Mapy pro orientační běh - mezinárodní norma IOF je dostupný na stránkách mapové rady.

Jako každá pravidla a normy i tento standard ISOM 2000 mnohdy velmi nepříjemně omezuje a svazuje. Není ani dokonalý, ani definitivní. Ale je to základní norma a je třeba ji znát a dodržovat jak to jen jde. Neznalost neomlouvá, právě naopak. Nedodržovat mapový klíč z neznalosti je určitě horší, než ho v konkrétním a dobře odůvodněném případě překročit vědomě a záměrně.

Dalším dokumentem je Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB, naposledy byla vydána v roce 2000. Popisuje organizační aspekty v podmínkách ČR, tj. hospodaření s prostory, financování, tiráž a evidenci map.