Kresba (organizace ve skupině)

Dvacet až padesát hodin na kilometr.

Každý mapař by si měl kreslit svůj díl sám. Nejméně problémů vznikne, když všichni kreslí postupně do jediného souboru. Při mapování klasickou metodou jediné folie navíc používají jedinou společnou předlohu naskenovanou na velkoplošném skeneru najednou. Je zde však celá řada možných problémů. Velkoplošný skener není v dosahu, předloha (respektive naskenovaný soubor bmp) je příliš velká, není dost času na postupné kreslení, každý kreslič si založí svůj soubor a jinak nastaví měřítka a parametry značek atd. Podrobněji to bylo rozebráno v kapitole Pracovní postup

Při klasické metodě jedné folie je třeba slepit celou folii dohromady a po jednorázovém naskenování zase rozlepit tak, aby každý kreslič mohl mít originál v ruce pro řešení nečitelných míst na skenu.

Na počátku musí vedoucí v každém případě založit jediný ocd soubor se správně nastavenými parametry (měřítko, síť, paleta značek) a nedovolit kreslit do ničeho jiného. U čisté počítačové metody se tento master file vytváří už před mapováním a obsahuje obkreslený podklad. V běžných případech se vytváří až po mapování těsně před kreslením jako prázdný. Je-li nutno z časových důvodů kreslit souběžně, tak je nutno tento jediný soubor nakopírovat všem a zdůraznit zejména tyto věci:

Pokud všichni tato pravidla dodrží, tak lze potom do jednoho z těchto souborů importovat ostatní bez problémů.

Kdyby nikdy jindy, tak před každým importem si určitě udělejte kopii, neboť případné ruční vyzobávání špatně importovaných tisíců objektů mezi tisíci původních objektů je trest pro vrahy.

Pokud si vše sedlo jak mělo, je třeba ještě projít a začistit hranice. Pokud počáteční soubor obsahoval nějakou kresbu (kresbu podkladu, lícovací fialové detaily), tak jsou nyní ve výsledném souboru opakovaně z každého importu a už zbytečně. Je vhodné je zrušit jako třídu (Delete by symbol) a soubor optimalizovat aby nezabíral tolik místa.