Revize

Den na kilometr.

Kompletní kresbu mapy je vhodné vytisknout v mapovacím měřítku se souřadnicovou sítí (Print - Options). Pro většinu tiskáren je tam vhodné nastavit i nižší intenzitu barev a tenčí čáry. Tisk bývá dost pomalý, minuty až desítky minut a z inkoustovek není vodovzdorný.

Obvykle se spokojíme s revizí jen těch částí, kudy při závodě poběží závodníci. Je tedy dobré úzce spolupracovat se stavitelem tratí, někdy může revizi přímo převzít sám. Stavitel může počítat s tím, že výsledný ofsetový tisk bude ještě o stupeň čitelnější než tento pracovní a nemusí se bát kontrol ve složitějších místech.

O revizi se podrobně píše v kapitole Mapování - revize. Je užitečná zejména když: